Inspectie, opruimen en schoonmaken van jongerenhuisvesting

Inspectie, opruimen en schoonmaken van jongerenhuisvesting

Op duurzame wijze het maandelijks inspecteren, opruimen, en schoonmaken van de vluchtroutes (entree, trappen, hallen, balkon) in verhuurde jongerenhuisvesting.

Bij calamiteiten veilig de woning verlaten

Bij calamiteiten veilig de woning verlaten

Iedereen heeft wel een beeld van hoe studentenhuizen er vanbinnen uitzien. En helaas is het inderdaad vaak zo dat algemene ruimtes als bijvoorbeeld entree, trappen, hallen en balkon, vol staan met spullen. Bij calamiteiten zoals brand wil je eigenlijk niet stil staan bij wat er dan kan gebeuren.

Overbodige spullen als papier, glaswerk en overige roerende zaken fungeren niet alleen als obstakels bij het vluchten, het werkt ook brandversnellend, zeker als bijvoorbeeld algemene (wasmachine)kasten vol staan met spullen.

Studentenhuisvesting is vaak gevestigd in bovenwoningen waar een balkon bij noodgevallen soelaas kan bieden. Zeker als je bedenkt dat bij brand vaak letsel ontstaat door rook, dan is het balkon een goed toevluchtsoord. Dat moet dan wel opgeruimd en goed bereikbaar zijn.

Zodra een verhuurd woongebouw algemene ruimtes heeft waar huurders een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid, de netheid en het schoonmaken, kan gebruik gemaakt worden van het Skjinhoes-concept.

Het Skjinhoes-concept

Het Skjinhoes-concept

We gaan iedere maand naar studentenwoningen toe. De huurders worden twee weken van tevoren worden ingelicht over wanneer we langskomen. De huurders worden geacht op de dag van inspectie alle (privé)spullen uit de vluchtroutes (gangen, trappen, balkons) te halen, op te ruimen of op hun privé kamer te stallen. We komen niet in privé ruimtes.

Op de dag van de inspectie maken wij foto’s van hoe we de vluchtroutes aantreffen. Daarna ruimen we alle zaken op die daar niet thuis horen. Spullen die vaak worden aangetroffen zijn oud papier, glaswerk, oude post, en overige roerende zaken. We voeren alles op duurzame wijze af, waarbij we oude post en overige roerende zaken twee weken in opslag houden, voor het geval we iets meenemen wat niet mee had gemoeten. Na het opruimen maken we de vluchtroute schoon; we stofzuigen en nemen stof af. We ronden de inspectie af door het maken van (dezelfde) foto’s.

De eigenaar krijgt real-time, dat wil zeggen, binnen enkele seconden na het afronden van de inspectie, een email met een pdf verslag van de foto’s en een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. Huurders krijgen toegang tot een beveiligde website waar zij dit verslag ook kunnen lezen. In het verslag is ook exact na te gaan hoeveel schoonmaaktijd in de woning is besteed.

Skjinhoes-certificaat: zekerheid & bewustwording

Skjinhoes-certificaat: zekerheid & bewustwording

Skjinhoes woningen zijn van buitenaf voor iedereen goed herkenbaar aan het logoplaatje bij het huisnummer. Het is een visitekaartje van de woning. Huurders, instanties en niet te vergeten de buren en de buurt, zien meteen dat er serieus aandacht wordt besteed aan veiligheid. Om de uitstraling naar de buurt te complementeren vegen we maandelijks ook de stoep en verwijderen we het zwerfvuil uit de tuin en/ of haag. Periodiek worden zogenaamde weesfietsen van eigen terrein verwijderd en buiten het eigen erf zullen betrokken instanties verzocht worden om ze te verwijderen.

Het Skjinhoes-certificaat hangt binnen, op een goed zichtbare plek, meteen na de (gezamenlijke) voordeur. Dit certificaat garandeert een maandelijkse inspectie van de vluchtroutes en het opgeruimd hebben daarvan.

Het certificaat hangt in een eigen ontworpen en geoctrooieerde affichehouder met opbergruimte voor de huisvuilpas zoals die in stad Groningen en (centrum van) stad Leeuwarden wordt gebruikt. Het certificaat, dat ook ruimte geeft voor specifieke veiligheidsopmerkingen voor die woning, zal iedere keer bij het gebruik van de huisvuilpas onder ogen komen van de huurder.

Verwacht mag worden dat de maandelijkse aandacht voor de vluchtroutes, het logoplaatje en het keer op keer zien van het veiligheidscertificaat leidt tot een vergroting van het bewustzijn voor de (brand)veiligheid in de woning.

Duurzaamheid & maatschappelijk ondernemen

Duurzaamheid & maatschappelijk ondernemen

Duurzaamheid is belangrijk, ook bij het ondernemen.

We voeren de dienst uit met elektrische bakfietsen, Cargo
Bikes. Maar niet alleen dat. We gebruiken uitsluitend ecologische schoonmaakmiddelen en alle af te voeren zaken worden volgens gemeentelijke normen duurzaam afgevoerd. Oud papier gaat naar de papiercontainers, oud glas naar de glasbak en de overige (schone en bruikbare) roerende zaken gaan naar de kringloopwinkel.

Om verder richting te geven aan onze bedrijfsuitvoering onderschrijven wij het Manifest van One Planet One People. Skjinhoes is een zogenaamde ‘’Hart-cel” van deze beweging en de kern van het Manifest is:

“We zijn Een Volk verbonden met elkaar en onze mooie Planeet. Vanuit verbinding handelen we zowel individueel als gezamenlijk om het evenwicht in onszelf, in de maatschappij en met Moeder Aarde te herstellen. Het is onze opdracht om een nieuwe balans en eenheid te creëren in het vrouwelijke en mannelijke, dualiteit te omarmen en eenheid in diversiteit te bereiken.”

Verdere informatie hier over kunt u vinden op

www.oneplanet-onepeople.org/nl/manifest/

Kosten & wettelijk kader

Kosten & wettelijk kader

We voeren de werkzaamheden uit in een abonnementsvorm. Een standaard studentenwoning met 4 of 5 bewoners heeft 1 heel abonnement. Bij kleinere woningen met minder algemene vluchtroutes zijn er halve of kwart abonnementen. Grotere woningen zijn op offertebasis. De kosten van de eersteschoonmaak zijn op basis van werkelijk bestede uren. De uurtarieven en abonnementskosten zijn opgenomen in een separate bijlage.

De abonnementstarieven zijn bepaald aan de hand van nauwkeurig vastgestelde benodigde werktijd en het daarvoor geldende tarief dat door de Huurcommissie wordt gehanteerd.

De verrekening van de kosten van Skjinhoes valt onder het Besluit Servicekosten en kunnen dus 100% doorberekend worden aan de huurders. Er moet echter wel een grondslag in het huurcontract staan. Als dat niet het geval is dan kunnen de kosten pas worden verrekend met de huurder bij een wisseling. We hebben een passende en sluitende huurcontract clausule die toegevoegd kan worden aan een nieuw huurcontract, zodat vanaf dan de kosten voor die huurder doorberekend kunnen worden.

Er zijn eenmalige opstartkosten voor een stofzuiger, de geoctrooieerde certificaathouder en het logoplaatje. De kosten staan in de bijlage. De opstalverzekeraars zijn zeer content met het Skjinhoes-concept en geven de woningeigenaar een korting op de gebouwen- c.q. opstal(brand)verzekeringspremie. Zie de separate prijslijst met meewerkende verzekeraars en hun kortingspercentage.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Skjinhoes is een initiatief van Eildert van Wieren, makelaar te Groningen en is gestart in juni 2020.

We zijn actief in de steden Groningen en Leeuwarden. Aanvragen voor andere (studenten)steden nemen we ook graag in ontvangst.

Het Skjinhoesteam bestaat uit jonge schoonmakers, vaak zelf studenten, die in deeltijd werken. Het fietsen op de elektrische bakfiets, het (fysiek) opruimen en enig schoonmaken, maakt dit werk afwisseld en aantrekkelijk.

De uitvoering wordt geleid door twee kantoormanagers, Christiaan Boers en Niels van Rossum, beiden afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen, Vastgoed & Makelaardij.